Ara:

Personel Devam Kontrol Sistemi bir işletmede çalışan personelin, çalışma sürelerinin toplam değerini ve buna bağlı olarak maaşlarının hesaplanmasına yönelik bir takip sistemidir. Bu sistem personelin normal mesai, işe geç geliş, işten erken çıkış, fazla mesai, izin veya raporlu olma durumlarının otomatik olarak yapılmasını sağlar.

PDKS her işletmenin yapısına göre düzenlenebilen esnek bir yazılımdır. İşletmenin kurumsal işleyişine özel ayarlamalar ile personele ait veriler elde edilir. Bu verilerin elektronik ortama girişi için insan gücüne gerek duyulmamaktadır. Sistemin aksamadan işlemesi ve personelle ilgili çalışma performansının düzenli olarak kayıt altına alınması anlamına gelmektedir. Böylece maaş hesaplamalarında hata payı oluşmamaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemi; küçük, orta veya büyük ölçekli olması fark etmeksizin tüm sektörlerde ve işletmelerde kullanılmaktadır. Ofis, fabrika, okul, hastane ve kamu kuruluşları gibi her işletmenin personele ait bilgileri tutabileceği bir sisteme gereksinimi vardır.

Çok sayıda personeli olan ve vardiyalı sistemde çalışan işletmeler için düzenli takip yapmak önemlidir. Bunun için PDKS teknolojik bir çözümdür. Ofis ortamlarında geç kalma, erken çıkma veya mesaiye kalma durumları bazen iş yoğunluğuna bağlı olarak gözden kaçabilmektedir. Bu gibi durumları en az indirmek için PDKS sistemleri bir çözümdür.